<< BACK

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 Δρ. Αχιλλέας Δ. Καμέας
Μηχανικός Λογισμικού / Ερευνητής
Ι.Τ.Υ. / Ερευνητική Μονάδα 3

Η τεχνολογία των ψηφίδων λογισμικού έδωσε (δίνει) τη δυνατότητα σε καθένα που έχει συμφέρον / ενδιαφέρον στον εκπαιδευτικό χώρο να συμμετέχει / παρεμβαίνει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Έτσι, το εκπαιδευτικό λογισμικό αναπτύσσεται σταδιακά, ως σύνθεση τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Το σημαντικό όμως είναι ότι η συμβολή / παρέμβαση κάποιου μπορεί να αφορά μόνο σε εκείνα τα τμήματα ή τις όψεις του εκπαιδευτικού λογισμικού, στις οποίες αυτός είναι ειδικός, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις προγραμματισμού ή να προκαλείται ολική ή μερική επανασχεδίαση του λογισμικού. Έτσι, ο μηχανικός πληροφορικής αναλαμβάνει τον κώδικα που υλοποιεί τις ψηφίδες, ο εκδότης συνεισφέρει το περιεχόμενο, ο παιδαγωγός μπορεί να καθορίζει την εμφάνιση και τη συνολική λειτουργικότητα του λογισμικού. Ακόμη και ο μαθητής μπορεί να παρεμβαίνει δημιουργικά, χρησιμοποιώντας το ίδιο το λογισμικό ως εκπαιδευτικό εργαλείο (και όχι ως μέσο).

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής είναι συνεχής. Ευτυχώς οι ψηφίδες αποτελούν τόσο ισχυρή σύλληψη, που μπορούν να ενσωματώνουν τις νέες εξελίξεις. Ορισμένες από αυτές (οι οποίες βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια σχεδίασης και περιορισμένης διάδοσης) θα αποδειχθούν καθοριστικές για την επερχόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα:

  • διάδοση / διάχυση του Internet: σύντομα όλοι θα έχουμε πρόσβαση στον ψηφιακό χώρο. Τότε, τα όρια (και οι σχετικές έννοιες) της "εκπαιδευτικής τάξης" θα εκτείνονται πέρα από τα φυσικά όρια οποιουδήποτε δωματίου ή κτηρίου και θα δημιουργούν έναν "ιδεατό" χώρο εκπαίδευσης. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο χώρο αυτό εξαρτάται περισσότερο από τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες επικοινωνίας του ατόμου και λιγότερο από τη φυσική του παρουσία. Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτές τις εντυπωσιακές δυνατότητες επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό λογισμικό; Αναπτύσσοντας "ξύπνιες" ψηφίδες (aware components), οι οποίες θα έχουν δικτυακές δυνατότητες
  • κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη: η απόπειρα ανάπτυξης έξυπνων εκπαιδευτικών συστημάτων είχε έως τώρα περιορισμένη επιτυχία (και πολύ περιορισμένη εφαρμογή), κυρίως επειδή η απαιτούμενη "ποσότητα" τεχνητής νοημοσύνης υπερέβαινε τις δυνατότητες των ειδικών και της τεχνολογίας. Οι προσπάθειες έχουν στραφεί στην κατανομή της απαιτούμενης νοημοσύνης και η ενσωμάτωσή της σε λειτουργικά αλληλοσυνδεόμενα τμήματα λογισμικού. Η τεχνολογία των "έξυπνων διαμεσολαβητών" υπόσχεται να υλοποιήσει μαζικά τα ερευνητικά αποτελέσματα, οδηγώντας στην ανάπτυξη συστημάτων που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και του εκάστοτε πεδίου εφαρμογής. Μπορούμε να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στο εκπαιδευτικό λογισμικό; Ναι, αν αναπτύξουμε "έξυπνες" ψηφίδες (intelligent components)
  • σμίκρυνση των υπολογιστικά ενεργών συσκευών και διάχυση της υπολογιστικής ισχύος στον περιβάλλοντα χώρο: ο υπολογιστής είναι ένα αποτυχημένο εργαλείο, επειδή μας υποχρεώνει να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτόν και όχι στις εργασίες που θέλουμε να κάνουμε με αυτόν. Σύντομα, οι υπολογιστές θα αντικατασταθούν από μικρά αντικείμενα με δυνατότητες υπολογισμού και επικοινωνίας, τα οποία δε θα παρεμβαίνουν ανάμεσα στο άτομο και την εργασία. Με τη διάδοση των "αυθόρμητων δικτύων" και των "πρωτοκόλλων ανακάλυψης", θα είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο μερική διασύνδεση τέτοιων συσκευών με κοινό στόχο την εκτέλεση μιας εργασίας. Πρόκειται για "απτές" ψηφίδες (tangible components)

Στο μέλλον το Internet θα είναι αγαθό / υπηρεσία που θα παρέχεται όπως σήμερα παρέχεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ενσύρματη ή ασύρματη διασύνδεση συσκευών και ανθρώπων θα θεωρείται δεδομένη, με αποτέλεσμα η επικοινωνία, η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών να μην παρεμποδίζεται πια από το χώρο και το χρόνο. Οι επιπτώσεις σε όλες τις όψεις της κοινωνίας (ανάμεσά τους και η εκπαίδευση) θα είναι καθοριστικές.

Ήδη παρατηρείται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού που επιθυμεί και δύναται να δεχθεί εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται η έννοια της παραδοσιακής τάξης. Η εφαρμογή μεθόδων "εκπαίδευσης από απόσταση" έχει δεχθεί σημαντική ώθηση με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών δικτύου. Σε λίγο ίσως ο ίδιος ο όρος να μην έχει πια νόημα, καθώς όλη η εκπαίδευση θα γίνεται από απόσταση. Βέβαια, θα πρέπει να επανακαθορίσουμε την έννοια της λέξης «απόσταση», καθώς ήδη με τη διάδοση των δικτύων, βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά. Με την αναμενόμενη διάδοση των υπολογιστικά ενεργών μικρών συσκευών, θα βρισκόμαστε πιο κοντά για όλο και περισσότερο χρόνο.

Ποια είναι η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα; Μερικά χαρακτηριστικά είναι ορατά, αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη, τα όρια περιορίζονται μόνο από τη φαντασία και τις δυνατότητες αυτών που θα την εφαρμόσουν στην πράξη.

 
 
 
[ Κατάλογος Ομιλητών | Θέματα διημερίδας | Πρόγραμμα ]
[ 'Εγραψαν για μας | Φωτογραφικό υλικό ]

Η Διημερίδα θα διοργανωθεί στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος YouRA
(Socrates programme, MINERVA Action)